CONSULTANT FISCAL - tax advisor, membru al Camerei Consultantilor Fiscali
Copyright 2010 Carmen Rosu si Iulian Vintila Toate drepturile rezervate.
Va oferim servicii la nivel inalt in domeniul consultantei fiscale:
a) asistenta / consultanta profesionala in domeniul fiscal privind:
- identificarea tuturor taxelor si contributiilor aplicabile companiei;
- asistenta in indeplinirea obligatiilor fiscale (modul de intocmire si termenele de depunere a declaratiilor fiscale precum si modul de calcul si termenele de plata a impozitelor si taxelor);
- identificarea oportunitatilor fiscale si exploatarea acestora;
- impozitele directe si indirecte;
- analiza impozitelor prin retinere la sursa;
- informari periodice privind modificarea reglementarilor legislative in domeniu fiscal;
- aplicarea corecta si efecienta a reglementarilor fiscale;

b) asistenta pe probleme de procedura fiscala prin:
- informari periodice privind modificarea Codului de procedura fiscala;
- aplicarea corecta si in termenul legal a prevederilor Codului de procedura fiscala;

c) asistenta de specialitate pentru intocmirea declaratiilor de impozite si taxe;

d) calculul creantelor la bugetul general consolidat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

e) intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac impotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrative fiscale;

f) asistenta si reprezentare in fata organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenta de specialitate pe parcursul derularii inspectiei fiscale;

g) realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor judecatoresti, organelor de cercetare penala, organelor fiscale sau a altor parti interesate;

h) asistenta fiscala in cauzele aflate pe rolul unei autoritati jurisdictionale. 

i) asistenta pe probleme de legislatia muncii privind:
- informari periodice privind modificarea reglementarilor legislative in domeniul resurselor umane (salariati);
- aplicarea corecta si efecienta a reglementarilor privind legislatia muncii;

j) asistenta privind acordarea tichetelor de masa si a tichetelor cadou catre salariati.

k) certificarea declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice

Prima pagina        Servicii        Link-uri utile        Tarife        Contact